Náš ateliér je zanietený pre zeleň a rastliny a všetko, čo je s nimi spojené. Navrhujeme a realizujeme nielen záhrady, ale aj zeleň pre verejné priestory a interiéry. Projekty vznikajú ako spolupráca - podrobným dialógom s klientom analyzujeme všetky jeho predstavy a požiadavky, ktoré sa vo finále snažíme zhmotniť do reality. Výsledkom má byť zeleň, ktorá sa hodí do daného priestoru a má spríjemniť životný priestor užívateľov.

Ing. Magdaléna Pastvová

Vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru na STU v Bratislave a po ukončení štúdia absolvovala certifikované kurzy Permakultúry. "K prírode mám blízky vzťah, a preto sa snažím zákazníkom priblížiť ako príroda funguje, tak aby svojim záhradám rozumeli a vedeli s rastlinami pracovať." Okrem exteriérovej zelene sa venuje aj interiérovej zeleni. "Rada tvorím priestory, ktoré sú funkčné a estetické zároveň. S prírodou nebojujem, ale snažím sa jej porozumieť a tvoriť v súlade s ňou. Potom je všetko jednoduchšie."

 

V súčasnosti sú súčasťou ateliéru aj:

Bc. Hermína Mikešová 

Bc. Igor Bolfík 

 

V minulosti tvorili náš ateliér aj títo ľudia, ktorým ďakujeme za príjemnú spoluprácu, tvorivé nápady a ich odbornosť: 

Dipl.-Ing. Dominika Čerepkaiová 

Ing. Tatiana Pliešovská